Co to jest antybiogram: wyjaśnienie pojęcia i rola antybiogramu w doborze odpowiedniego leczenia antybiotykowego

Antybiogram – co to jest?

Antybiogram to badanie, którym określa się wrażliwość bakterii na różne antybiotyki. W jego wyniku dowiadujemy się, jakie antybiotyki są skuteczne w leczeniu infekcji wywołanych konkretnymi bakteriami. Dzięki temu lekarz ma możliwość doboru odpowiedniego leczenia, które będzie skuteczne w zwalczaniu choroby.

Antybiogram – rola w leczeniu antybiotykowym

Antybiogram jest niezwykle ważnym narzędziem w doborze odpowiedniego leczenia antybiotykowego. Dzięki niemu lekarz ma możliwość przepisania pacjentowi antybiotyku, który jest najskuteczniejszy w leczeniu infekcji wywołanej przez konkretny rodzaj bakterii. Nawahanie się do rozpoczęcia leczenia antybiotykowego bez wykonania antybiogramu może okazać się nieskuteczne, a nawet szkodliwe dla zdrowia pacjenta.

Jak przeprowadza się antybiogram?

Antybiogram przeprowadza się w laboratorium. Bakterie pobrane z próbki pacjenta umieszcza się na pożywkę, która zawiera różne rodzaje antybiotyków. Następnie obserwuje się, które antybiotyki powodują zahamowanie wzrostu bakterii lub ich całkowite zniszczenie. Na podstawie wyników badania, tworzy się tabelę, która pokazuje wrażliwość bakterii na konkretny antybiotyk.

Wniosek

Antybiogram jest niezbędnym narzędziem w doborze odpowiedniego leczenia antybiotykowego. Wykonanie badania pozwala na dobrej jakości leczenie choroby i ograniczenie ryzyka powikłań. Należy zatem pamiętać, że przed przystąpieniem do leczenia antybiotykowego, niezbędne jest wykonanie antybiogramu.

You may also like...